Idrettslaget har flere merkede stier på Herefoss, flere i samarbeid med Birkenes kommune. Blant annet har vi tur til dagsturhytta.