Herefoss Idrettslag ble stiftet i 1927 og har siden da vært med på å skape liv og røre i bygda. Her finnes aktiviteter i mange kategorier: fotball, ski, friidrett, svømming, trial, for å nevne noen, og så har vi også et godt utstyrt treningsstudio.

Gå inn på vår hjemmeside www.herefossil.com sjekk ut hva som skjer! Du kan også følge oss på Facebook.

Direkte link til innmeldingsside: https://herefoss.idrettenonline.no/register/apply/application

 

Du kan også gå inn på medlemskap.nif.no og søke opp Herefoss Idrettslag. Følg anvisningene. Ved bruk av denne metoden, må medlemskapet først godtas av en medlemsadministrator. Dersom en har behov for å bli medlem raskt, for eksempel i trial, er det sikrest at du melder deg inn via hjemmesiden og betaler kontingent direkte.

Alternativt kan du sende navn og fødselsdato (ikke personnummer) i en e-post til kasserer@herefossil.com. Husk å få med alle i husstanden dersom du velger familiemedlemsskap.

 

Pris voksen: 200,-

Pris barn: 100,-

Pris familie: 500,-

 

Ved betaling av kontingent er du dekket av Herefoss Idrettslag sine forsikringer når du deltar på noe. Betalingen danner også grunnlag for medlemstall, som igjen sørger for at vi får offentlig støtte til å drive alle våre aktiviteter, kjøp av utstyr og vedlikehold av anlegg.

 

Håper du vil bli bedre kjent med oss!

 

 

Med vennlig hilsen

styret i Herefoss Idrettslag

Blå penn for å endre tekst