Herefoss Idrettslag ble stiftet i 1927 og har siden da vært med på å skape liv og røre i bygda.

Her finnes aktiviteter i mange kategorier: fotball, ski, friidrett, svømming, trial, for å nevne noen, og så har vi også et godt utstyrt treningsstudio.

Følg oss på hjemmesiden vår her, eller på Facebook

 

For å melde deg inn går du på minidrett.no og søker opp Herefoss Idrettslag. Følg anvisningene. 

Dersom du trenger hjelp til å opprette medlemskapet ta kontakt på kasserer@herefossil.com.

Husk å få med alle i husstanden dersom du velger familiemedlemskap.

 

Pris voksen: 200,-

Pris barn: 100,-

Pris familie: 500,-

 

Ved betaling av kontingent er du dekket av Herefoss Idrettslag sine forsikringer når du deltar på noe.

Betalingen danner også grunnlag for medlemstall, som igjen sørger for at vi får offentlig støtte til å drive alle våre aktiviteter,

kjøp av utstyr og vedlikehold av anlegg.

 

Håper du vil bli bedre kjent med oss!

 

 

Med vennlig hilsen

styret i Herefoss Idrettslag