Regler for bruk av treningslokalet


 • Det er mulighet for trening mellom kl. 07:00 og 23:00 hver dag.

 • Skriv deg inn i permen som ligger på «disken» ved pcèn ved hver trening.
 • All trening skjer på eget ansvar.
 • Bruk bare innesko i lokalet.
 • Alt utstyr og vekter skal legges på plass etter bruk.
 • Spinningsykler, tredemøller og romaskin skal tørkes av/over med desinfiserende og papir etter bruk.
 • Musikkanlegg og pc er disponibel for alle. Førstemann i lokalet har førsterett på valg av evt. musikk.
 • Det er satt opp spinningstimer/treningstimer til bestemte tider, og det er da instruktør som har førsterett over aktuelle apparater og musikk som skal brukes. Det er mulig å trene på egenhånd også på disse tidene. Vis hensyn.
 • Ved skade/feil på utsyr og annet i lokalet, gi straks beskjed til en av styrets medlemmer.
 • Uvettig og uaktsom bruk av lokalet kan medføre erstatningsplikt og utestengelse.
 • Generelt vis hensyn til hverandre og utsyr.
 • Etter endt trening: Sjekk at alt av utsyr og vekter er satt på plass, pc og lys slått av, og ikke minst lås dørene. (Siste mann ut har ansvar for å låse døra/dørene).

Treningslokalet drives på dugnad og er basert på tillit. Bruk det der etter.

GOD TRENING!Treningsstudioet på facebook.

Treningsgruppe på facebook