Regler for bruk av treningslokalet


 • Det er mulighet for trening mellom kl. 06:00 og 23:00 hver dag, men det forutsetter at man er medlem av Herefoss Idrettslag. 
 • Kontingenten per år er kr 100,- til og med det året man fyller 18, deretter er det kr 200,- for voksen. Familiekontingent kr 500,-. Hvis det av økonomiske årsaker er vanskelig å betale, så ber vi om at du tar kontakt slik at vi kan sørge for at idrettslaget betaler din kontingent (send for eksempel epost til kasserer@herefossil.com). Ved betaling av kontingent er du dekket av idrettslagets forsikringer og betalingen danner også grunnlag for medlemstall som igjen sørger for at vi får offentlig støtte til å drive alle våre aktiviteter, kjøp av utstyr og vedlikehold av anlegg.
 • Skriv deg inn i permen som ligger på «disken» ved hver trening.
 • All trening skjer på eget ansvar.
 • Bruk bare innesko i lokalet.
 • Ikke forstyrr hvis noen benytter seg av massasjestolen.
 • Alt utstyr og vekter skal legges på plass etter bruk.
 • Spinningsykler, tredemøller, romaskin, massasjestol osv. skal tørkes av/over med papir og så Antibac etter bruk.
 • Musikkanlegg er disponibelt for alle. Førstemann i lokalet har førsterett på valg av evt. musikk.
 • Når det er satt opp spinningstimer/treningstimer til bestemte tider er det instruktør som har førsterett over aktuelle apparater og musikk som skal brukes. Det er mulig å trene på egenhånd også på disse tidene. Vis hensyn.
 • Ved skade/feil på utstyr og annet i lokalet, gi straks beskjed til en av lederne for treningsstudioet.
 • Uvettig og uaktsom bruk av lokalet kan medføre erstatningsplikt og utestengelse.
 • Generelt vis hensyn til hverandre og utsyr.
 • Etter endt trening: Sjekk at alt av utstyr og vekter er satt på plass, og at utstyr, høyttaler og lys er slått av. Sist, men ikke minst: lås dørene (sistemann ut har ansvar for å låse døra/dørene og legge nøkkel tilbake i nøkkelboksen hvis ikke egen nøkkel er benyttet).

Treningslokalet drives på dugnad og er basert på tillit. Bruk det der etter.

GOD TRENING!


Treningsstudioet på facebook.

Treningsgruppe på facebook


NavnTelefon
Lene Jacobsen41330055
Cato Vehusheia97939291