Kongevegen gikk fra Arendal til Stavanger. En del av denne traseen gikk mellom Retterstøl og Uldal. Stien som er merket går fra Hanefossdemningen og er på 6 km. Opprinnelig gikk veien videre fra Retterstøl til Gauslåfjorden, men denne delen er ikke merket.

Utdrag fra Herefoss bygdesoge bind II skrevet av Hans Herefoss: 

"Frå gammalt gjekk veg Furholt-Uldal-Herefoss over Reinsvadet og Mannevadet [vadested over Gauslåfjorden]. Kan hende var denne vegen i bruk endå før det var ordning med bruer og fergesund. Dei aller eldste vegane våre gjekk gjerne slik at dei kunne nytte vadestader over elvene. Frå Furholt hadde denne vegen samband både med vegen frå Setesdal og med veg frå Iveland i sør.

Frå Furholt gjekk vegen til Reinsvadet, over Skjeggedalsåna, ca 1 km nord for Treldalen. Derifrå noe nær der nyvegen til Uldal går nå. Frå Uldal vest over Svobekken ved Bjørkeholta, videre sør over Stemtjern, forbi Raundalen til Retterstøl. Mellom Uldal og Retterstøl er to varp. Det vestre heiter Uldalsvarpet, det austre Retterstølvarpet. [...] Noe vest for Stemtjern er der ein fin hellar. Her kvilde og overnatta driftekarane ofte før. Frå Retterstøl går vegen vestover til Mannevadet i sørenden av Gauslåfjorden. Så ned til Herefoss, der han kjem inn på vegen over St. Olavs hei og vidare til Grimstad og Arendal."


Det står mer om de to varpene mellom Retterstøl og Uldal i Herefoss bygdesoge:

Et varp er til minne om ei ugjerning på stedet, og ferdselsfolk har gjennom lange tider kastet stein og kvist for å verne seg mot det vonde som hører til der.

"Retterstølvarpet ligg ved Raundalen, noen hundre meter vest for den gamle Retterstøl-kverna. Det er 2,80 m langt, 2,50 m breitt og 0,85 m høgt.

Uldalsvarpet ligg 20 minutters gonge lenger vest, mellom Flesketjernbekken og Igletjern. Det har omtrent samme storleiken. 

Segna seier at hjuringen frå Retterstøl og han frå Uldal gjette på kvar si side av gardgrensa. Dei kom i slagsmål om kor denne grensa gjekk. Begge brukte kniv og fekk banesår. Uldølen kom seg bare 2-300 m inn på Uldalsmark, der han døde. Guten frå Retterstøl kom seg heilt forbi Stemtjern. Der låg han død."


Ikke så langt fra Retterstøl, der man går på traktorvei, er det et bjørnehi som er på høyre side hvis man går mot Uldal. Det er et hulrom under store stein.