Starten på denne turen går fra Nesveien. Fra Herefoss Handel AS er det rett etter den første brua som er over Vrangfoss og inn til høyre, før man kommer til badeplassen med sandstrand og svafjell kalt Tjøstolvs brygge. 

Ulvhildsøy er en av barnas toppturer og er som navnet sier ei øy. Den har blitt bundet til fast land ved hjelp av broer: På vestsida med jernbanebro over Lakselv, litt lenger ned mot Herefossfjorden ei bilbro over Vrangfossen, og i øverste og nederste del av Herefossen med henholdsvis jernbanebro og bilbro. Før Hanefoss kraftverk bygde vei brukte man ferje over Herefossfjorden.

Sagnet sier at datteren til Olav den Hellige syntes Herefoss var så vakkert at hun fikk denne øya oppkalt etter seg.

Det er fin utsikt fra den lille toppen over bygda Herefoss.

I nordenden av øya var det en gang et stort pukkverk. Det ble tatt ut 60.000 m³ med pukk som ble fraktet med Sørlandsbanen i perioden 1932-1937.