Link til Birkenes kommune sin omtale om dagsturhytta og området rundt: Dagsturhytta Kolåsbu

Image of a woman taking a photo.

Vinner av bildekonkurransen på Kolåsbu er tatt av Svein Olsen. Fantastisk flott!