Toppen ble med i barnas toppturprosjekt på Herefoss i 2021 og er fra 2022 også med i det ordinære toppturprosjektet. Det går merket tursti fra RV 41 og opp til toppen. Store deler av stien går på gammel tømmerslepe. Det er forholdsvis bratt stigning. Det er verdt å legge merke til de to kjempestore granene som står ved stien ca 200-300 m etter start.

Løypa til toppen går ikke langt unna ruinene etter Direnes gård og det er verdt å ta denne lille avstikkeren også. Gården var ifølge en gammel rettsak rydda i 1642, men trolig var det da snakk om rydding av en ødegård og her kan ha bodd mennesker i lang tid før det. Gården har en tid vært eid av Herefoss kirke slik at da den gamle kirka ble revet i 1865 gjenbrukte man alterringen som bås for sauene. Og under krigen var det såpass bortgjemt at her feiret man 17. mai med norske flagg og sang. 

Allmannavegen går gjennom gården og Direnes var en av de siste skysstasjonene som ble lagt ned i Herefoss, sammen med Åmlid og Håland. Husene i Direnes falt sammen en gang på 60-tallet. 

Siste del av stien opp mot toppen går på denne gamle allmannavegen. Den fortsetter videre mot Herefoss, men er ikke merket. Fra toppen er det kjempefin utsikt utover Herefossfjorden og heiene rundt.

Startsted: Odden, like nord for Stien. (Nesten midt mellom Søre Herefoss og Herefoss). Stien starter på østsida av RV 41. Det er parkeringsmulighet for 5-6 biler her.

Lengde: Ca 3 km tur/retur.

Antatt gåtid: 1-2 timer.

Adkomst: Fra Birkeland. Kjør RV 41 mot Herefoss, forbi veien til Topland og Engebu. Ca 2 km nord for veien til Engebu er det en liten parkeringsplass på høyre side av veien. Det er ca 20 km fra Birkeland. Herfra er det skiltet og merket løype til toppen.


Image of a woman taking a photo.
Image of a woman taking a photo.